Více zde

Ve dnech 5. a 6. března pojedeme s dětmi na exkurzi do MODROTISKOVÉ DÍLNY ve Strážnici

27.02.2024 (15:55)

               Ve dnech 5. a 6. března       pojedeme s dětmi na exkurzi       do  MODROTISKOVÉ  ….

Zápis

Vážení rodiče,

 

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu,

který bude zahájen 2. 4. 2024.

 

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz

stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/moravska

 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

- tisk vyplněné žádosti + vyjádření lékaře

- tisk informací o zpracování osobních údajů

- pořízení kopie rodného listu dítěte 

- pokud nemáte možnost tisku, požadované dokumenty k vyplnění si vyzvedněte v kanceláři MŠ

 

Vyplněnou a vytištěnou žádost spolu s dalšími dokumenty, které je možné si vytisknout po vyplnění elektronické žádosti,

odevzdejte v termínu řádného zápisu mateřské školy jedním z těchto způsobů:

-    do datové schránky školy

-    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý text)

-    poštou

-    vložit do schránky při vchodu do budovy MŠ   2. 5. – 16. 5. 2024.

-    osobní podání v MŠ 7. 5. 2024 dle časového harmonogramu

 

Při osobním podání přihlášky budou mít Vaše děti možnost seznámit se s prostředím MŠ.

 

Po zpracování všech přihlášek (po 16. 5. 2024) Vám rozešleme smskou nebo e-mailem REGISTRAČNÍ ČÍSLO.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webu MŠ a na vývěsce před mateřskou školou.

 

Případné dotazy zodpovíme na tel: 797 970 171     e.mailu: skolka@ms-mnv.cz

 

 

 

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.