Více zde

Zahradní slavnot 2024

3.06.2024 (18:55)

  Zveme všechny rodiče a děti na Zahradní slavnost v úterý 11.6.2024 v 16.00 hod. na školní zahradě. Součástí slavnosti bude „Rozloučení předškoláků“  s mateřskou školou .

Zápis

Vážení rodiče,

 

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu,

který bude zahájen 2. 4. 2024.

 

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz

stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/moravska

Bližší informace viz. leták v příloze.

 

Vyplněné dokumenty odevzdejte jedním z těchto způsobů:

-    osobní podání v MŠ  7. 5. 2024 dle časového harmonogramu

-    do datové schránky školy

-    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý text)

-    poštou

-    vložit do schránky při vchodu do budovy MŠ   2. 5. – 16. 5. 2024.

 

 

Při osobní účastni na zápisu do MŠ přineste:

- vyplněnou přihlášku (potvrzenou od lékaře)

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce

- vyplněný dokumet "Informace o zpracování osobních údajů"

 

Při osobní účasti na zápisu budou mít Vaše děti možnost seznámit se s prostředím MŠ - třídy, zahrada.

 

Po zpracování všech přihlášek (po 16. 5. 2024) Vám rozešleme smskou nebo e-mailem REGISTRAČNÍ ČÍSLO.

Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webu MŠ a na vývěsce před mateřskou školou.

 

Případné dotazy zodpovíme na tel: 797 970 171     e.mailu: skolka@ms-mnv.cz

 

 

 

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.