Více zde

Prázdninový provoz červenec 2024, výdej obědů

25.06.2024 (17:12)

  PRÁZDNINOVÝ PROVOZ a VÝDEJ OBĚDŮ   Prázdninový provoz od 1. 7. do 26. 7. 2024 bude ve třídách VČELIČEK a MOTÝLKŮ.   Do třídy VČELIČEK budou chodit děti ze třídy BERUŠEK.   Do ….

Mravenečci

 

Ve třídě mravenečků je ve školním roce 2022/2023 zapsáno 25 dětí ve věku od 2,5 do 4 let.

O děti se starají Bc. Radka Beníčková a Bc. Daniela Netopilíková.

Ve třídě jsou hrací kouty- s knížkami, kostky a auta, dramatický koutek, kuchyňka, manipulační hry, výtvarný koutek- kde si děti hrají, ale taktéž se učí novým věcem.

Každý den se scházíme v kroužku, kde se pozdravíme, povíme si, co nás čeká a procvičíme mluvidla v rámci logopedické chvilky. Zdravotní cvičení je nedílnou součástí dne.

S těmito mladšími dětmi upevňujeme základy sebeobsluhy a rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti.

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.