Více zde

Prázdninový provoz červenec 2024, výdej obědů

25.06.2024 (17:12)

  PRÁZDNINOVÝ PROVOZ a VÝDEJ OBĚDŮ   Prázdninový provoz od 1. 7. do 26. 7. 2024 bude ve třídách VČELIČEK a MOTÝLKŮ.   Do třídy VČELIČEK budou chodit děti ze třídy BERUŠEK.   Do ….

Motýlci

    

Ve třídě Motýlků je ve školním roce 2022/23 zapsáno 23 dětí, ve věku od 4,5-7 let.

Jelikož je 16 dětí předškolního věku, je obsah naší výchovně-vzdělávací práce stanoven tak, aby pomohl děti připravit na vstup do ZŠ.

Děti se učí samostatnosti - nachystat si pomůcky, materiály, které budou potřebovat k činnosti a zase vrátit zpět na místo, vypravovat o svých zážitcích, vyjádřit svůj názor, sebehodnotit se, sdělit co se povedlo, co se mu nelíbí.

Učí se také logickému myšlení, kdy využíváme interaktivní tabuli s různými výukovými programy.

Mezi nejoblíbenější aktivity dětí patří cvičení, chvilky u klavíru s písničkou, tanečkem a výtvarné činnosti, kde se děti dokáží nejvíce realizovat.

S dětmi pracují paní učitelky- Jana Kosíková, Jolana Klepáčková, Kateřina Hubačková.

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.