Více zde

Dýňové odpoledne 2023

Dnes 08:35

Podzimní dýňové odpoledne   Přijďte prožít spolu se svými dětmi odpoledne plné podzimního tvoření, zábavy a her, které se uskuteční    v úterý 3. října od 15:30 hod.  na zahradě ….

Kalendář akcí

Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, příspěvková organizace

 

PLÁN AKTIVIT  2022/2023

Září

 • Třídní schůzky 6. 9. 
 • Dýňování 20. 9. 
 • Plavání od 29. 9. do 10. 11. 
 • Ekocentrum Trkmanka – Výukový program „STROM“ 11. 10.  

Říjen

 • Ekocentrum Trkmanka – Strom 11. 10. (Motýlci a Včeličky)
 • Drakiáda 16. 10. (spolupráce s hasiči)
 • Hudební pohádka „Jak si Ferda myslel, že na housle se píská“ 18. 10

Listopad

 • Projektový den: Beseda s rybářem úterý 8. 11, Výlov rybníka 14. 11
 • Divadélko Květinka v MŠ – UKLIĎME LES – 16. 11
 • Knihovna v MŠ
 • Vánoční dílnička s rodiči 27. 11.

Prosinec

 • Mikulášská nadílka v MŠ 5. 12.
 • Výstava Betlémů Hodonín 8. 12.
 • Vánoční zpívání na zahradě MŠ 13. 12.
 • Vánoční den v MŠ 14. 12.

Leden

 • Zimní olympiáda v MŠ
 • Planetárium v MŠ 10. 1.
 • Záchranáři v MŠ
 • Tatínku, pojď si se mnou hrát 24. 1. – odpoledne s tatínky

Únor

 • Fašaňk 21. 2.
 • 27. 2. Tetiny ve školce

Březen 

 • Knihovna v mš
 • Modrotisk – návštěva dílny ve Strážnici
 • Vynášení Moreny 26. 3. – smrtná neděle

Duben

 • Velikonoční dílničky s rodiči na zahradě MŠ - 4. 4.
 • Velikonoce ve skanzenu Strážnice 
 • Den země v MŠ 22. 4
 • Divadlo Radost v Brně – předškoláci (dle nabídky)
 • Slet čarodějnic 28. 4.  (dopoledne v MŠ)

Květen

 • Dopravní hřiště Hustopeče 3. 5.
 • Den Matek v jednotlivých třídách 16. 5
 • Projektový den – „Den s včelkou“
 • Výlet – KOVOZOO – 22. 5

Červen

 • DEN DĚTÍ – 1. 6
 • Projektový den – „Den s hlínou“
 • Slavnostní rozloučení předškoláků – „Zahradní slavnost“ 13. 6

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.