Více zde

Výlet Sonnentor

10.04.2024 (07:17)

  V úterý 16. 4. 2024 pojedou děti ze tříd Berušek a Mravenečků   Ve středu 17. 4. 2024 pojedou děti ze tříd Motýlků a Včeliček   do Čejkovic na exkurzi bylinkového ráje SONNENTOR.   Děti přiveďte do školky do ….

Ve dnech 5. a 6. března pojedeme s dětmi na exkurzi do MODROTISKOVÉ DÍLNY ve Strážnici

27.02.2024 (15:55)

 

 

 

         Ve dnech 5. a 6. března

 

    pojedeme s dětmi na exkurzi

 

    do  MODROTISKOVÉ  DÍLNY

 

                  ve Strážnici.

 

 

 

     V úterý 5. 3. pojedou děti ze tříd

 

             Berušek a Mravenečků.

 

     Ve středu 6. 3, pojedou děti ze tříd

 

                Včeliček a Motýlků.

 

 

 

Přiveďte děti do 8:00 hodin a nasnídané.

 

Do batůžku jim, prosíme, dejte pití v lahvi s uzávěrem.

Svačinku jim povezeme z MŠ.

 

 

 

 

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.