Covid 19 v MŠ - třída MOTYLKŮ v karanteně

20.02.2021 (21:53)

Covid 19 v MŠ   Vážení rodiče, podle nařízení Krajské hygienické stanice Brno bude od pondělí 22. 2. 2021  třída Motýlků uzavřena do odvolání z důvodu pozitivního testu třídní paní ….

Zápis

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu.

Na webu: www.elektronickypredzapis.cz

stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/moravska

 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout:

- tisk vyplněné žádosti

- tisk čestného prohlášení k očkování

- tisk informací o zpracování osobních údajů

- pořízení kopie očkovacího průkazu dítěte

- pořízení kopie rodného listu dítěte

 

Všechny uvedené dokumenty doručíte k zápisu do MŠ.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti vyplníte čestné prohlášení k očkování  (viz dokument k tisku) a kopii očkovacího průkazu.

 

Vyplněné a podepsané dokumenty poté doručte do naší MŠ dle aktuální situace jedním z následujících způsobů:

do datové schránky školy

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý text)

poštou

vložit do schránky dne 6. 5. 2020 (v dne zápisu) při vchodu do budovy MŠ – vchod na schodišti vpravo (označená „zápis“).

- osobní podání 6. 5. 2020 v MŠ: dle registrace (přijde jeden zákonný zástupce vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi) 

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.