Více zde

Maminko, tatínku zastav se ... vánoční tvoření

1.12.2021 (12:54)

MAMINKO, TATÍNKU ZASTAV SE…   Vytvořte si doma spolu se svým dítětem adventní dekoraci či ozdobu.   Pokud se Vám to podaří, přineste hotový výrobek   nejpozději do 8.12. 2021 do MŠ.   Z vašich výrobků ….

Včeličky

   Třídu Včeliček navštěvuje 23 veselých, aktivních a hravých dětí, ve věku od 5 do 7let. Paní ředitelka Vladislava Časná a paní učitelka Mgr. Kristýna Hurbanová a asistent pedagoga Kateřina Hubačková s dětmi každodenně cvičí, tancují a zpívají, kreslí a malují, prohlíží si knížky, tvoří rozmanité výrobky, procvičují si jazýček a správnou výslovnost při „logo chvilkách“. Protože jsou všechny děti předškoláci a půjdou po prázdninách do 1. třídy, připravují se na vstup do školy plněním úkolů pro předškoláky, učí se logickému myšlení, správnému držení tužky, větší samostatnosti při všech činnostech, učí se také říci vlastní názor a rozvíjí se i po tělesné stránce.

Třída Včeliček se skládá z různých koutků – ateliér, manipulační hry, hudební koutek, dílna, kuchyňka a obchůdek, kadeřnice, relaxační koutek,… ve kterých si děti při různých aktivitách rozvíjejí své znalosti a dovednosti. Všichni jsme tu kamarádi, navzájem si pomáháme a je nám spolu dobře. A s písničkou je ještě líp.

 

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.