Více zde

Úplata za předškolní vzdělávání 2022

30.06.2022 (11:01)

Ú P L A T A za předškolní vzdělávání /školkovné/ o prázdninách   Úplata za předškolní vzdělávání /školkovné/ za                červenec 2022 je ….

Náš tým

Ředitelka MŠ

Vladislava Časná

 

Učitelky

Mgr. Iva Bartoňová

Mgr. Kristýna Hurbanová

Lenka Jagošová

Jana Kosíková

Jolana Klepáčková

Bc. Daniela Netopilíková

Bc. Ludmila Prokopová

 

Asistent pedagoga

Kateřina Hubačková

Školní asistent

Jarmila Římská

 

Vedoucí školní jídelny

Barbora Kroupová

Kuchařky

Emilie Čulenová

Irena Mackových

Zdeňka Skalníková

Pavlína Šottl Sečkářová

Miroslava Vašíčková

Pavla Růžičková

 

Účetní

Marie Maráková

Uklízečky

Jolana Hřebačková

Radomíra Zvědělíková

Školník, topič

Jaroslav Skalník

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.