Více zde

Morena 2023

20.03.2023 (12:57)

Vynášení Moreny   Přijďte s námi vynést Zimu ze Vsi!   23. března 2023 v 9:30   od MŠ ke Kyjovce    .

Náš tým

Ředitelka MŠ

Vladislava Časná

 

Učitelky

Bc. Radka Beníčková

Kateřina Hubačková

Lenka Jagošová

Jolana Klepáčková

Jana Kosíková

Bc. Daniela Netopilíková

Bc. Ludmila Prokopová

 Lucie Kavanová

Asistent pedagoga

Jarmila Římská

Školní asistent

Ing. Zuzana Maděřičová

 

Vedoucí školní jídelny

Barbora Kroupová

Kuchařky

Jana Fraňková zástup za Miroslava Vašíčková

Irena Mackových

Zdeňka Skalníková

Kateřina Benediktová

Pavla Růžičková

Gabriela Zajíčková

Účetní

Marie Maráková

Uklízečky

Jolana Hřebačková

Věra Zvědělíková

Školník, topič

Jaroslav Skalník

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.