Více zde

Prázdninový provoz MŠ 2022

17.05.2022 (15:41)

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ   V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy   od 1. 7. do 29. 7. 2022.     Prázdninovou docházku Vašeho dítěte nahlaste třídní učitelce. Provoz bude probíhat ve dvou ….

Mravenečci

 

Ve třídě mravenečků je ve školním roce 2020/2021 zapsáno 25 dětí ve věku od 2,5 do 4 let.

O děti se starají Mgr. Iva Bartoňová a Bc. Daniela Netopilíková.

Ve třídě jsou hrací kouty- s knížkami, kostky a auta, dramatický koutek, kuchyňka, manipulační hry, výtvarný koutek- kde si děti hrají, ale taktéž se učí novým věcem.

Každý den se scházíme v kroužku, kde se pozdravíme, povíme si, co nás čeká a procvičíme mluvidla v rámci logopedické chvilky. Zdravotní cvičení je nedílnou součástí dne.

S těmito mladšími dětmi upevňujeme základy sebeobsluhy a rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti.

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.