Více zde

Prázdninový provoz MŠ 2022

17.05.2022 (15:41)

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ   V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy   od 1. 7. do 29. 7. 2022.     Prázdninovou docházku Vašeho dítěte nahlaste třídní učitelce. Provoz bude probíhat ve dvou ….

Motýlci

    

Ve třídě Motýlků je ve školním roce 2020/21 zapsáno 23 dětí, ve věku od 4,5-7 let.

Jelikož je 16 dětí předškolního věku, je obsah naší výchovně-vzdělávací práce stanoven tak, aby pomohl děti připravit na vstup do ZŠ.

Děti se učí samostatnosti - nachystat si pomůcky, materiály, které budou potřebovat k činnosti a zase vrátit zpět na místo, vypravovat o svých zážitcích, vyjádřit svůj názor, sebehodnotit se, sdělit co se povedlo, co se mu nelíbí.

Učí se také logickému myšlení, kdy využíváme interaktivní tabuli s různými výukovými programy.

Mezi nejoblíbenější aktivity dětí patří cvičení, chvilky u klavíru s písničkou, tanečkem a výtvarné činnosti, kde se děti dokáží nejvíce realizovat.

S dětmi pracují 2 paní učitelky- Jana Kosíková a Jolana Klepáčková.

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.