INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

11.04.2021 (17:14)

INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ   1.    rodiče musí mít po celou dobu provádění testu nasazený respirátor 2.    provedete DEZINFEKCI rukou 3.    výtěrovou tyčinku, kterou dostanete od ….

Kalendář akcí

Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, příspěvková organizace

 

PLÁN AKTIVIT  2020/2021

Září

 • Třídní schůzky - 3. 9.
 • Maminko, tatínku zastav se  (dýně)
 • Návštěva úřadu městyse

Říjen

 • Plavání od 1. 10. do 12. 11.
 • Drakiáda 6. 10 - Prtiš
 • Divadlo 13. 10 (pořádá Brouček)
 • Projektový den: Práce s keramikou

Listopad

 • Návštěva knihovny – všechny třídy
 • Den seniorů – Jatelinečka
 • Vánoční dílnička

Prosinec

 • Mikulášská nadílka v MŠ – 4. 12.
 • Vánoční zpívání před školkou (sokolovna) 15. 12.
 • Vánoční den v MŠ 16. 12.

Leden

 • Zimní olympiáda v MŠ
 • Záchranáři v MŠ
 • Tatínku, pojď si se mnou hrát – odpoledne s tatínky

Únor

 • Muzikoterapie v MŠ – „bubínkování“
 • Fašaňk 12. 2.

Březen

 • Návštěva knihovny – všechny třídy
 • Modrotisk – návštěva dílny ve Strážnici
 • Divadlo Radost v Brně – předškoláci
 • Vynášení Moreny 19. 3.

Duben

 • Maminko, tatínku, zastav se (velikonoční výzdoba)
 • Velikonoce ve skanzenu Strážnice
 • Úklid zahrady – odpoledne s rodiči
 • Slet čarodějnic 30. 4.  (dopoledne v MŠ)

Květen

 • Dopravní hřiště Hustopeče 18 a 19. 5.
 • Den Matek

Červen

 • Slavnostní rozloučení předškoláků – „Zahradní slavnost“ 8. 6.
 • Výlet „Železnice 600“ Vracov
 • MFF Strážnice –  předškoláci

Společné akce s rodiči se uskuteční dle aktuální situace. Včas Vás budeme informovat.

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.