Více zde

Maminko, tatínku zastav se ... vánoční tvoření

1.12.2021 (12:54)

MAMINKO, TATÍNKU ZASTAV SE…   Vytvořte si doma spolu se svým dítětem adventní dekoraci či ozdobu.   Pokud se Vám to podaří, přineste hotový výrobek   nejpozději do 8.12. 2021 do MŠ.   Z vašich výrobků ….

Fotogalerie


2020 - VÁNOCE V MŠ

2019 - Podzimní malování na plátno - Mgr. B. Uhrová

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2019/2020

2019-Ukázka vánočního tvoření v MŠ

2019 - Drakiáda

TATÍNKU, POJĎ SI HRÁT! - doma

2019-Modelářská výstava

2019-ČERTOVINKY

2020 - Domácí velikonoční tvoření

2020 Projektový den - modelování

2019-vánoční tvoření se studenty Mgr. Uhrové

2020-FAŠAŇK

2021 - FAŠAŇK

2020-Muzikoterapie - bubínkování - hudební nástroje

2020-tři králové

2019-vánoční tvořivost-Kyjov

2019 DÝŇOVÁNÍ

2020 Maminko, tatínku zastav se... DÝNOVÁNÍ

2021 - Den Země

2019-zdobení stromů před MŠ

2021 - Slet čarodějnic v MŠ

2019-návštěva sv. Mikuláše

Areál a budova školky

2021 - ZIMNÍ OLYMPIÁDA

2020 - přišel k nám sv. Mikuláš

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.