Covid 19 v MŠ - třída MOTYLKŮ v karanteně

20.02.2021 (21:53)

Covid 19 v MŠ   Vážení rodiče, podle nařízení Krajské hygienické stanice Brno bude od pondělí 22. 2. 2021  třída Motýlků uzavřena do odvolání z důvodu pozitivního testu třídní paní ….

Fotogalerie


2019 - Vzdělávací program v ekocentru Trkmanka - JEŽEK

2019 - Podzimní malování na plátno - Mgr. B. Uhrová

MATEŘSKÁ ŠKOLA 2019/2020

2019-Ukázka vánočního tvoření v MŠ

2019 - Drakiáda

2019-Tvoření dřevěných dekorací - manželé Huťěčkovi

2019-Modelářská výstava

2019-ČERTOVINKY

2020-Zimní olympiáda

2020 - Domácí velikonoční tvoření

2020 Projektový den - modelování

2019-vánoční tvoření se studenty Mgr. Uhrové

2020-FAŠAŇK

2019-Maňáskové divadlo- MÍČEK FLÍČEK A ZLÝ DRAK

2020-Muzikoterapie - bubínkování - hudební nástroje

2020-tři králové

2019-vánoční tvořivost-Kyjov

2019 DÝŇOVÁNÍ

2020 Maminko, tatínku zastav se... DÝNOVÁNÍ

Velikonoční tradice - úkázky na dvorku MŠ

Výlet - velikonoční program 'otloukej se píšťaličko...'

2019-zdobení stromů před MŠ

2019-vánoční den v MŠ

Morena

2019-návštěva sv. Mikuláše

Areál a budova školky

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.