Více zde

Prázdninový provoz MŠ 2022

17.05.2022 (15:41)

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ   V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy   od 1. 7. do 29. 7. 2022.     Prázdninovou docházku Vašeho dítěte nahlaste třídní učitelce. Provoz bude probíhat ve dvou ….

Berušky

    

Do třídy "BERUŠEK" je ve školním roce 2020/2021, o které se starají paní učitelky Lenka Jagošová, Bc. Ludmila Prokopová a asistent pedagoga Eva Polešáková.

   Třída je složená z dětí ve věku 2,5 - 5 let, jedná se tedy o třídu menších (mladších) dětí.

   Paní učitelky učí děti základním hygienických návykům, správnému stolování, sociálnímu kontaktu, novým dovednostem,... Každý den se u "BERUŠEK" zpívá, cvičí, tvoří nebo maluje a samozřejmě si hrajeme s různými hračkami. Také navštěvujeme školní zahradu a, v případě pěkného počasí, pracujeme venku v altánu s přírodním materiálem. Když je zima, procházíme se a poznáváme naši vesnici a, pokud je opravdu škaredě, hrajeme si v některém z našich výukových koutků.

   My, "BERUŠKY", se prostě nikdy nenudíme.

 

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.