Více zde

Maminko, tatínku zastav se ... vánoční tvoření

1.12.2021 (12:54)

MAMINKO, TATÍNKU ZASTAV SE…   Vytvořte si doma spolu se svým dítětem adventní dekoraci či ozdobu.   Pokud se Vám to podaří, přineste hotový výrobek   nejpozději do 8.12. 2021 do MŠ.   Z vašich výrobků ….

Berušky

    

Do třídy "BERUŠEK" je ve školním roce 2020/2021, o které se starají paní učitelky Lenka Jagošová, Bc. Ludmila Prokopová a asistent pedagoga Eva Polešáková.

   Třída je složená z dětí ve věku 2,5 - 5 let, jedná se tedy o třídu menších (mladších) dětí.

   Paní učitelky učí děti základním hygienických návykům, správnému stolování, sociálnímu kontaktu, novým dovednostem,... Každý den se u "BERUŠEK" zpívá, cvičí, tvoří nebo maluje a samozřejmě si hrajeme s různými hračkami. Také navštěvujeme školní zahradu a, v případě pěkného počasí, pracujeme venku v altánu s přírodním materiálem. Když je zima, procházíme se a poznáváme naši vesnici a, pokud je opravdu škaredě, hrajeme si v některém z našich výukových koutků.

   My, "BERUŠKY", se prostě nikdy nenudíme.

 

 

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.