Více zde

Maminko, tatínku zastav se ... vánoční tvoření

1.12.2021 (12:54)

MAMINKO, TATÍNKU ZASTAV SE…   Vytvořte si doma spolu se svým dítětem adventní dekoraci či ozdobu.   Pokud se Vám to podaří, přineste hotový výrobek   nejpozději do 8.12. 2021 do MŠ.   Z vašich výrobků ….

Úprava cen stravného od 1. 9. 2020

25.08.2020 (08:32)

 

Finanční normativ u jednotlivých stravovacích kategorií platný

 

od 1. 9. 2020

 

Věková skupina strávníků                     Finanční limit Kč/den/strávník

 

Stravné pro děti MŠ do 6 let                přesnídávka                       9 Kč
                                                                    oběd                                 23 Kč
                                                                    svačina                               8 Kč
                                                                    nápoje                                3 Kč
                                                                    CELKEM                            43 Kč

 

 

Stravné pro děti 7leté v MŠ                  přesnídávka                      11 Kč
                                                                    oběd                                   27 Kč
                                                                    svačina                                 9 Kč
                                                                    nápoje                                  3 Kč
                                                                    CELKEM                              50 Kč

 

 

Žáci ZŠ věková kategorie   7 – 10 let                                                  27 Kč
                                                 11 – 14 let                                                  29 Kč
                                                 15 a více                                                     34 Kč

 

 

 

Zpracovala: Irena Zemánková, vedoucí školní jídelny

 

                             

 

 

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.