Více zde

Úplata za předškolní vzdělávání 2022

30.06.2022 (11:01)

Ú P L A T A za předškolní vzdělávání /školkovné/ o prázdninách   Úplata za předškolní vzdělávání /školkovné/ za                červenec 2022 je ….

Podzimní dýňové odpoledne

27.09.2021 (15:15)

Podzimní dýňové odpoledne

 

Přijďte prožít spolu se svými dětmi odpoledne plné podzimního tvoření,

zábavy a her, které se uskuteční

 

v úterý 5. října od 15:30 hod.  na zahradě MŠ.

 

Vezměte s sebou:

Øjiž vydlabanou dýni – vítány jsou i jiné tykve všech barev, velikostí
a tvarů (např. okrasné dýně, cukety, patisony), vydlabaný meloun, brambory,

    atd. – fantazii se meze nekladou J

Ønožík na vyřezávání

Ørůzný materiál na přízdobu (přírodní i jiný)

Øsvíčku

Ødobrou náladu

 

Odpoledne zakončíme opékáním špekáčků J

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.