Více zde

Potvrzení k daním o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání za daňové období r. 2021

21.01.2022 (09:22)

Potvrzení k daním z příjmu   o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání   tzv. školkovného za daňové období r. 2021 budou vydávána ve třídách   od ….

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ

1.01.2022 (00:44)

Vážení a milí rodiče,

v závěru letošního roku bych Vám chtěla za celý kolektiv mateřské školy

 poděkovat za obrovskou podporu a pomoc po ničivém tornádu.

Moc si vážíme všech, kteří přišli a pomohli. Školku se  podařilo otevřít 1. září i díky Vaší pomoci.  

Děkujeme.

 

Do roku 2022 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí  a ať je to rok plný

radosti a příjemných zážitků.

                                                                          Vladislava ČasnáZpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.