Více zde

Výlet - SVĚT POHÁDEK

14.06.2021 (16:31)

 Výlet – SVĚT POHÁDEK     Pojedeme na výlet do Valtic na výstavu pohádkových bytostí Svět pohádek.   Ve středu 16. června 2021 pojedou děti ze třídy Berušek a Mravenečků   Ve čtvrtek 17. června 2021 ….

Mimořádná opatření k výdeji jídel

16.10.2020 (11:33)

Mimořádná opatření k výdeji stravy pro žáky ZŠ v době distanční výuky

 

· školní jídelna umožňuje odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem

 

· uvařené obědy se vydávají do předem přinesených, čistých jídlonosičů (jídlonosič musí být ve ŠJ nejpozději do 9,30h)

 

· na jídlonosiči musí být uvedeno jméno, příjmení žáka a vyznačena třída, kterou navštěvuje

· naplněný jídlonosič si strávník vyzvedne v době od 11.00h do 13.30h v místnosti vyznačené pro vyzvedávání jídlonosičů a rychle opustí prostor ŠJ

 

· při vstupu do prostor ŠJ si osoba, která přichází vyzvednout oběd vydezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí ve stojanu u vstupních dveří

· tento způsob vydávání stravy je stanoven po dobu distanční výuky ve školách

 

· strava po tuto dobu je přihlašována a odhlašována telefonicky nebo osobně u vedoucí školní jídelny (telefon 519 342 383) nejpozději do 14h

 

· každý žák má právo odebrat pouze 1 oběd na den

 

· stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školní jídelně (vstup do ŠJ pouze s rouškou, která kryje nos i ústa, dezinfekce rukou, rozestupy alespoň 2 m)

 

· v době podzimních prázdnin žáci na stravování ve ŠJ

nemají nárok

 

 

Irena Zemánková, ved. ŠJZpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.