Více zde

Potvrzení k daním o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání za daňové období r. 2021

21.01.2022 (09:22)

Potvrzení k daním z příjmu   o úhradě úplaty za předškolní vzdělávání   tzv. školkovného za daňové období r. 2021 budou vydávána ve třídách   od ….

Maminko, tatínku zastav se ... vánoční tvoření

1.12.2021 (12:54)

MAMINKO, TATÍNKU ZASTAV SE…

 

Vytvořte si doma spolu se svým dítětem adventní dekoraci či ozdobu.

 

Pokud se Vám to podaří, přineste hotový výrobek

 

nejpozději do 8.12. 2021 do MŠ.

 

Z vašich výrobků vytvoříme v MŠ výstavu.

  

TĚŠÍME SE !Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.