Informace k otevření provozu MŠ od 10. 5. 2021

6.05.2021 (21:37)

       Informace k otevření provozu MŠ od 10. 5. 2021   V  pondělí 10. 5. 2021 bude obnoven provoz mateřské školy pro všechny  děti. ·         při pobytu v MŠ děti NEMUSÍ ….

INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

11.04.2021 (17:14)

INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

 

1.    rodiče musí mít po celou dobu provádění testu nasazený respirátor

2.    provedete DEZINFEKCI rukou

3.    výtěrovou tyčinku, kterou dostanete od p. asistentky, zasunete dítěti do nosní dírky  a přejedete 5x podél sliznice. Výtěr provedete v obou nosních dírkách

4.    výtěrovou tyčinku předáte p. asistentce

5.    paní asistentka Vám dá pořadové číslo. Spolu s vaším dítětem vyčkáte na výsledek testu

6.    paní asistentka vyhodnotí test a sdělí Vám výsledek

7.    pokud bude test NEGATIVNÍ, dítě dostane smajlíka, kterého odevzdá p. učitelce ve třídě a může se účastnit vzdělávání

8.    pokud bude dítě POZITIVNÍ, paní asistentka Vám předá informace o tom, jak dále postupovat. Pozitivní dítě se NESMÍ účastnit výuky

 

VYJÍMKY Z TESTOVÁNÍ

 

Testování se nemusí účastnit děti, které:

1.    prodělaly onemocnění COVID 19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Rodiče musí předložit potvrzení od lékaře (laboratoře)

2.    doloží negativní výsledek antigenního testu nebo testu PCR, který není starší 48 hodin a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb.

 

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.