INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ

11.04.2021 (17:14)

INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ V MŠ   1.    rodiče musí mít po celou dobu provádění testu nasazený respirátor 2.    provedete DEZINFEKCI rukou 3.    výtěrovou tyčinku, kterou dostanete od ….

Informace k otevření provozu MŠ od 12. 4. 2021

8.04.2021 (13:03)

Informace k otevření provozu MŠ od 12. 4. 2021

 

V  pondělí 12. 4. 2021 bude obnoven provoz mateřské školy pro děti,  které plní povinné předškolní  vzdělávání.

 

·         děti budou rozděleny do třech tříd, které budou naplněny maximálně do počtu 15. Jmenný seznam najdete v pondělí před vstupem do budovy MŠ.

·         při pobytu v MŠ děti NEMUSÍ mít roušky

·         při nástupu do MŠ děti přinesou vypracované úkoly z distanční výuky.

·         od pondělí 12. 4. 2021 budou všechny „předškolní“ děti přihlášeny ke stravování. Pokud Vaše dítě do MŠ nenastoupí,  jídlo je nutné odhlásit a  omluvit tuto nepřítomnost třídní učitelce.

·         děti s příznaky infekčního onemocnění NESMÍ navštěvovat MŠ

·         třída pro děti od 2 do 5 let rodičů IZS a krizové infrastruktury, bude nadále otevřena (viz níže vybrané profese). Pokud budete mít  zájem o tuto službu, kontaktujte nás tel: 797 970 171, nebo e-mail: skolka@ms-mnv.cz

 

TESTOVÁNÍ DĚTÍ

·         Výuky se mohou účastnit pouze děti, které podstoupily preventivní neinvazivní antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2

·         preventivní antigenní test se bude provádět 2x týdně,  vždy v pondělí a ve čtvrtek, nebo první den nástupu do školky, následný test provedeme za 2 až 3 dny.

·         testování bude probíhat ráno při příchodu dětí v prostorách před vstupem do budovy MŠ (vstupy ke třídám Včeliček a Motýlků)

·         rodiče provedou dítěti výtěr z přední části nosu, zaměstnanec MŠ test vyhodnotí

·         pokud bude test negativní, děti se budou účastnit vzdělávání v MŠ

·         pokud bude pozitivní, dítě odchází domů. Bude nutné potvrzení výsledku PCR testem.

·         Dětem bude před vstupem do budovy MŠ změřena teplota

·         Rodiče, počítejte prosím se zdržením při testování dětí 10 – 15 minut. Budeme rádi, když se nebudou tvořit fronty a vše proběhne plynule od 6:30 do 8:00 hodin.

 

DOPROVOD DĚTÍ

 

·         děti do MŠ přivede vždy pouze 1 osoba

·         při příchodu  doprovázející osoba provede DEZINFEKCI RUKOU u vchodových dveří

·         doprovázející osoba musí mít vždy ochranu úst a nosu – RESPIRÁTOR

·         v budově MŠ se zdržujte nezbytně nutnou dobu

·         v šatně mohou být najednou nejvýše 3 zákonní zástupci se svým dítětem

 

Vybrané profese § Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

 

·         zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

·         pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

·         pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

·         zaměstnanci bezpečnostních sborů

·         příslušníci ozbrojených sil

·         zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví

·         zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.,

·         sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

·         zaměstnanci Úřadu práce České republiky

·         zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení

·         zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.