Více zde

Maminko, tatínku zastav se ... vánoční tvoření

1.12.2021 (12:54)

MAMINKO, TATÍNKU ZASTAV SE…   Vytvořte si doma spolu se svým dítětem adventní dekoraci či ozdobu.   Pokud se Vám to podaří, přineste hotový výrobek   nejpozději do 8.12. 2021 do MŠ.   Z vašich výrobků ….

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

1.09.2020 (13:27)

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 

 

 

·         Před vstupem do budovy je nutná dezinfekce rukou (před každým vchodem do tříd bude dezinfekce k dispozici

 

·         Dítě bude přivádět i odvádět do mateřské školy vždy pouze 1 osoba

 

·         Doprovázející osoba se v prostorách MŠ bude pohybovat nezbytně nutnou dobu (předání a převzetí dítěte)

 

·         Dítě se v šatně převlékne a v  koupelně si umyje důkladně ruce mýdlem (za doprovodu doprovázející osoby). Do třídy doprovázející osoba nevstupuje, u dveří třídy předá dítě p. učitelce

 

·         Každé ráno při vstupu do třídy bude p. učitelka dětem měřit teplotu (bezkontaktní teploměr). Při naměřené teplotě 37 a více, nepřijmeme dítě do MŠ.

 

·         Do MŠ nesmí vstoupit nikdo při podezření na možné příznaky COVID-19(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)

 

·         Děti do MŠ NEBUDE doprovázet osoba s rizikovými faktory

 

·         Děti budou mít v šatní skřínce náhradní oblečení na zahradu.

 

·         Děti si nebudou nosit do školky ŽÁDNÉ hračky z domu.

 

·         Pokud dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID 19, neprodleně budeme dítě izolovat do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce k okamžitému vyzvednutí dítěte. Ostatní děti umístíme do jiné části školky nebo na zahradu. Proběhne dezinfekce prostoru.

 

·        

 

 Zpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.