Informace k otevření provozu MŠ od 10. 5. 2021

6.05.2021 (21:37)

       Informace k otevření provozu MŠ od 10. 5. 2021   V  pondělí 10. 5. 2021 bude obnoven provoz mateřské školy pro všechny  děti. ·         při pobytu v MŠ děti NEMUSÍ ….

Covid 19 v MŠ - třída MOTYLKŮ v karanteně

20.02.2021 (21:53)

Covid 19 v MŠ

 

Vážení rodiče, podle nařízení Krajské hygienické stanice Brno bude od pondělí 22. 2. 2021  třída Motýlků uzavřena do odvolání z důvodu pozitivního testu třídní paní učitelky na Covid 19.

Karanténa se týká všech dětí ze třídy Motýlků, které navštěvovaly školku v týdnu od 15. do 19. 2. 2021.

 

Postupujte dle instrukcí KHS:

 

Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují:
domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z krku a z nosu (RT-PCR
test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního
kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. Pokud bude osoba
v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativn, karanténa končí
po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou).

V případě, že se nepodaří provést RT-PCR test v průběhu 10 dnů od
posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou z důvodů hodných zvláštního zřetele (jedná se o
výjimečnou situaci, kdy provedení testu brání překážka např. v podobě nedostatečné
kapacity laboratoří apod.) se karanténní opatření asymptomatických osob (tj. bez
příznaků) ukončí bez provedení testu za 14 dnů od posledního kontaktu s pozitivně
testovanou osobou. Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního
rozhodování u koho test provést a u koho nikoli.

 

 Vladislava ČasnáZpět na hlavní stranu | Archiv aktualit

Kouzelné proměny přírody očima dětí

Školní vzdělávací program zahrnuje všechny vzdělávací oblasti RVP PV a je zaměřen na problematiku základních životních podmínek a s nimi souvisejících přírodních živlů (slunce, země, vzduch, oheň, voda). Bližší info zde

Personál „Sluníčka“

Mateřská škola je čtyřtřídní. Dvě třídy navštěvují děti ve věku od 2,5 do 4 let a druhé dvě třídy děti od 4 do 7 let věku.

Mateřská škola Moravská Nová Ves má v současné době 21 zaměstnanců, z toho 8 pedagogických pracovnic, 2 asistentky a provozní zaměstnance (uklízečky, vedoucí ŠJ, kuchařky a údržbáře).

 

Areál „Sluníčka“

Areál mateřské školy se nachází na okraji vesnice, v poměrně klidné ulici, vedle něho je po jedné straně hřiště, které využívají i děti mateřské školy. Součástí areálu je zahrada se třemi pískovišti, prolézačkami, skluzavkami a vyba-
vením pro pohybové aktivity dětí, s možností provádění výtvarných či dramatických činností
při pobytu venku.